Startbijeenkomst 10-5-22

Bekend is dat vallen een groot en toenemend probleem is onder ouderen. Hoog tijd om hier met elkaar afspraken over te maken, hoe we in Woudenberg inwoners kunnen helpen om de kans op vallen te verminderen. Of nog beter, staande kunnen blijven!

Projectgroep

Een projectgroep van zorgverleners uit de eerste lijn heeft, onder leiding van FRIEND van Hogeschool Utrecht (onderzoek naar strategie van valpreventie), een protocol gemaakt.

Doel is om meer inwoners van Woudenberg te screenen/bevragen op valrisico. En daarna volgt hier uiteraard een actie op: iemand krijgt een flyer met tips mee om zelf mee aan de slag te gaan om zo de kans op vallen te verminderen. Of het verzoek om bij de huisartspraktijk een afspraak te maken, om het valrisicofactoren in kaart te brengen en zo nodig een adequate doorverwijzing te krijgen, zoals bijvoorbeeld naar een valpreventie programma, of naar audicien.

Op deze manier zorgen we ervoor dat mogelijke risicofactoren eerder in beeld zijn, en er actie volgt om de kans op vallen te verminderen. Dit doen we door afspraken te maken over communicatie, elkaar weten te vinden en kennis hebben van wat een ieder kan bieden in het proces van valpreventie. Want samen staan we sterk om vallen te voorkomen!

Wellicht ook interessant