OVER ONS

A.N.J.A. Assisteert

A.N.J.A. Assisteert is een organisatie die zich richt op zelfstandig wonenden die wat hulp en aandacht kunnen gebruiken. We ondersteunen u met diensten als schoonmaken, boodschappen doen, (samen) koken, verzorgen van huisdieren, klussen in en om het huis, begeleiden naar artsenbezoeken, en nog veel meer. Met deze ondersteuning kunt u zo lang mogelijk zelfstandig en in uw vertrouwde omgeving blijven wonen.

Om de hulp van A.N.J.A. Assisteert in te roepen heeft u geen indicatie nodig voor bijvoorbeeld thuiszorg en ingewikkelde regels van overheidswege zijn niet van toepassing. Wanneer u behoefte heeft aan extra hulp, belt u gewoon. Huishoudelijke hulp wordt u geboden voor € 23,50 per uur incl. B.T.W. In dit uurtarief is inbegrepen: het uurloon van de dienstverlener en de begeleidingsvergoeding voor A.N.J.A. Assisteert (tarief voor avond- en weekenduren in overleg). Wij werken uitsluitend met zeer betrouwbare dienstverleners. Het moet voor u nl. plezierig zijn deze mensen om u heen te hebben wanneer ze voor u aan het werk zijn. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn dan ook de peilers waar onze organisatie op steunt. A.N.J.A. Assisteert werkt vanuit de regeling Dienstverlening aan Huis. 

Werkwijze A.N.J.A. Assisteert

A.N.J.A. Assisteert is de bemiddelaar tussen hulpaanvrager en dienstverlener (assistent). Zodra wij denken een match te hebben gevonden, plannen we een kennismakingsafspraak waar uiteraard ook iemand van A.N.J.A. Assisteert aanwezig is. Wij vinden het belangrijk dat de “klik” er is tussen hulpaanvrager en dienstverlener. Van daaruit bespreken we verder hoe de invulling van de gewenste hulp het beste kan plaatsvinden. Wat zijn de wensen van de hulpaanvrager en hoe kan de dienstverlener hier optimaal op inspelen? Uiteraard stellen we een bemiddelingsovereenkomst op voor alle partijen, waarna de samenwerking kan worden gestart. Aan de hand van door beide partijen ondertekende urenbriefjes betaalt A.N.J.A. Assisteert de gewerkte uren uit aan dienstverlener en stelt ze een factuur voor de gemaakte uren (achteraf) op voor hulpaanvrager.

Mocht de dienstverlener tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan doet A.N.J.A. Assisteert er alles aan om voor tijdelijke, passende vervanging te zorgen..